โปรแกรมจัดการผลการเรียนปีการศึกษา 2558

ท่านสามารถ ออก ปพ.1 , ปพ.3 บันทึกผลการเรียนเด็กจบไม่พร้อมรุ่น หรือ อัปโหลดคะแนน โอเน็ตใหม่ โดยล็อกอินด้วยบัญชีใช้งานเดิม